Short Films

Pagsisiyasat sa Gabing Ayaw Lumimot (Investigation on a Night That Won’t Forget)

Mga Anak ng Unos, Unang Aklat (Storm Children, Book 1)

Walang Alaala ang mga Paru-paro (Butterflies Have No Memories)

Prologo sa ang Dakilang Desaparecido (Prologue to the Great Desaparecido)

Advertisements